Haku

Tietoa meistä

Forum Marinum on merenkulun valtakunnallinen vastuumuseo ja merivoimien museo. Pitkän laivanrakennushistorian omaava alue Aurajoen rannalla muodostuu omaperäisistä rakennuksista, vanhoista satamanostureista sekä eri aikakausia edustavista museoaluksista. Forum Marinum on syntynyt turkulaisten merimuseotoimintojen kehittämisen tuloksena: sen edeltäjiä olivat vuonna 1936 perustettu Åbo Akademin Merihistoriallinen museo sekä vuonna 1977 perustettu Turun merenkulkumuseo ja tähtitieteelliset kokoelmat.

Forum Marinum huolehtii merihistoriallisten esinekokoelmien kartuttamisesta ja hoidosta sekä näyttelytoiminnasta. Forum Marinumin omaa esinekokoelmaa on kerätty vuodesta 1999 lähtien, mutta museossa on esillä myös paljon sitä edeltäneiden merimuseoiden kartuttamaa aineistoa. Suomen laivastomuseon kokoelmat omistaa Sotamuseo; Forum Marinum vastaa niiden ylläpidosta ja tekee esityksiä kokoelman kartuttamiseksi. Tiloissa on myös muutamia erikoiskokoelmia kuten Bore-varustamon pienoismallikokoelma. Osa kokoelmista on tutkittavissa Finnassa, ja kartutamme kokoelmien sähköistä saatavuutta koko ajan.

Kokoelmat Forum Marinumissa ovat pääsääntöisesti kaikkien tutkittavissa, ellei niiden käytölle ole asetettu erityisiä rajoituksia. Aineistoja voi tutkia sopimuksesta museon tiloissa. Esineistöä voidaan lainata mahdollisuuksien mukaan muille museoille esimerkiksi näyttelyihin mutta yksityishenkilöille esinelainoja ei myönnetä.

Lisätietoa kokoelmista voi lukea Forum Marinumin verkkosivuilta.